Ga met ons in debat!!!

Vrouwen en mannen moeten in alle opzichten gelijkwaardig aan elkaar zijn en gelijke kansen krijgen. Daarom vraagt de EVR aandacht voor de volgende punten.

  • Om die gelijke kansen te realiseren, moeten de institutionele praktijken en sociale relaties, die de ongelijkheid versterken of in stand houden, veranderen. De barrières moeten opgeruimd worden.
  • De verschillen en overeenkomsten tussen het leven van vrouwen en mannen moeten onderzocht en hergedefinieerd worden. Zo wordt achterhaald waarom bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden en op welke wijze dit gewijzigd kan worden.
  • Er moet een cultuuromslag bewerkstelligd worden in het waarderen van de vrouwelijke en mannelijke eigenschappen.
  • De waardering voor vrouwen en mannen moet niet alleen plaatsvinden op het niveau van hoger opgeleid personeel maar ook voor functies voor lagergeschoolden.
  • De vrouw of man kiest zelf en geeft dus haar/zijn prioriteiten aan (bijv: werk en kinderen). Dit moet door de maatschappij geaccepteerd worden. Daarbij moet geaccepteerd worden dat functies op hoger niveau ook in deeltijd vervuld kunnen worden.
  • Sexe-neutraal aannamebeleid en personeelsbeleid. Vrouwen voor 'mannenfuncties' en mannen voor 'vrouwenfuncties'.