Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website. De Enschedese Vrouwen Raad (EVR) werkt al jaren aan de emancipatie van vrouwen en mannen. Omdat de emancipatie nog lang niet af is, vindt de EVR een vernieuwingsimpuls en de uitwerking hiervan nodig. Samen met de politiek, overheid, bedrijfsleven en jongeren hebben we de volgende basis gevormd.

Aan emancipatie moet blijvend gewerkt worden door vrouwen maar ook door mannen. Hierbij gaat het om noodzakelijke faciliteiten waardoor emancipatie van vrouwen en mannen beter mogelijk is.

De kwaliteiten die vrouwen hebben om functies uit te oefenen zijn gelijkwaardig aan die van de man. Tot op heden worden ze niet gelijk gewaardeerd.

Vrouwelijke kwaliteiten moeten hoger ingeschat en meer gewaardeerd worden. De man bepaalt op dit moment de norm. Dit moet veranderen.

Cultuuromslag inzake "man werkt vs vrouw zorgt" is achterhaald en moet gewijzigd worden.

Acceptatie van deeltijdfuncties voor vrouwen en mannen in hogere posities.
De Stichting Enschedese Vrouwen Raad (EVR) levert door deze vernieuwingsimpuls een bijdrage aan de politiek-maatschappelijke discussie en aan het uit te voeren beleid.