Ga met ons in debat!!!

De faciliteiten om werk en privé voor vrouwen en mannen beter te combineren moeten verbeterd worden. Daarom wil de EVR aandacht voor onderstaande punten.

  • De faciliteiten voor kinderopvang (crèche, naschoolse- en buitenschoolse opvang) moeten verbeterd worden. Gegarandeerde kwaliteit in kinderop-vang. Betaalbare kinderopvang voor alle ouders.
  • Het cultuurbeeld waarin ‘mannen werken en vrouwen thuis op de kinderen passen’ moet gewijzigd worden.
  • Gelijkheid in alle verlofrechten voor vrouwen en mannen. Waaronder betaald ouderschapsverlof voor elke werknemer, langer kraamverlof (voor vaders)
  • Voorlichtingscampagnes over het belang van de zorgende vader voor het kind, actief gezinsbeleid in bedrijven, ouders die thuis willen blijven bij arbeidsmarkt betrokken houden.
  • Onderzocht moet worden: de effecten van kinderopvang op kinderen, de culturele achtergronden van de verschillen tussen vrouwen en mannen in de huidige samenleving.